วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความแตกต่างระหว่างทาวน์โฮมและทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์โฮมและทาวน์เฮ้าส์ ต่างกันอย่างไร ?

             โฮมและทาวน์เฮ้าส์มีลักษณะคล้ายกัน บางคนเรียกทาวน์โฮม แต่ก็มีคนบางคนเรียกทาวน์เฮ้าส์ 
แอดมินได้ลองวิเคราะห์ดูและหาความแตกต่างของทั้งสองแบบพบว่า เส้นแบ่งระหว่างโฮมและทาวน์เฮ้าส์มีหลักๆดังนี้

        ทาวน์โฮม VS ทาวน์เฮ้าส์

1. ทาวน์โฮมส์ มักอยู่ในทำเลที่ดีกว่า เช่นใกล้ตัวเมือง หรือ ใจกลางเมือง

2. ทาวน์โฮมส์ มีราคาสูงกว่า ดูหรูกว่า และ ใช้วัสดุที่ดีกว่าทาวน์เฮ้าส์

3. ทาวน์โฮมส์ ส่วนใหญ่มักสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ส่วนทาวน์เฮ้าส์มี 1-2 ชั้น

4. ทาวน์โฮมส์ มีการแบ่งฟังก์ชั่นต่างๆเป็นสัดส่วนมากกว่าทาวน์เฮ้าส์

5. ทาวน์โฮมส์ ให้ความรู้สกเหมือนอยู่บ้านากกว่าทาวน์เฮ้าส์